99 lat wolności. Uroczystości w Daleszycach

Opublikowano: wtorek, 14, listopad 2017 08:05

Biało-czerwone flagi na naszych domach, tradycyjne już uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach – tak mieszkańcy naszej gminy świętowali 99-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości w Daleszycach rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych pod remizą OSP na daleszyckim rynku. Biało-czerwony korowód na czele z delegacją 4 Pułku Piechoty Legionów AK w Daleszycach, jednostek OSP, szkół i harcerzy, oraz przedstawicieli władz gminy, gośćmi oraz licznie zgromadzonymi mieszkańcami, przy wtórze daleszyckiej orkiestry dętej przemaszerował pod pomnik Józefa Piłsudskiego, który odsłonięty został w ubiegłym roku, by upamiętnić 90. rocznicę pobytu Marszałka na Ziemi Daleszyckiej. Tutaj wciągnięta została na maszt flaga Polski i złożone zostały wiązanki ku czci wszystkich walczących i poległych w obronie wolności kraju.

Po tej części obchodów, uczestnicy wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach. Po nabożeństwie niepodległościowy marsz wyruszył na cmentarz parafialny, gdzie pod pamiątkowym obeliskiem odczytany został Apel Poległych i złożone kwiaty w hołdzie mieszkańcom Ziemi Daleszyckiej poległym w walkach o niepodległość Polski.

W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz Powiatu Kieleckiego na czele z Michałem Godowskim – Starostą Kieleckim , władz samorządu Miasta i Gminy Daleszyce z Burmistrzem Dariuszem Meresińskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Dziadowiczem i Wiceprzewodniczącą Beatą Pietrzyk, a także radni i sołtysi z terenu gminy Daleszyce, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych oraz dyrektorzy szkół i prezesi jednostek OSP.

Organizatorzy uroczystości dziękowali za udział w obchodach mieszkańcom Daleszyc i okolicznych miejscowości, gościom, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, która tym samym dała dowód zrozumienia tego, jak wielką wartość stanowi wolna Polska i dzięki której pamięć o naszej historii ma szanse przetrwać.

Obchody zostały przygotowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przy współpracy z Zarządem Gminnego Koła Kombatantów RP i BWP w Daleszycach.