Zielone światło dla drogi Kielce - Staszów

Opublikowano: poniedziałek, 13, czerwiec 2016 09:20

Ponad 22 kilometry zmodernizowanej drogi z dwoma pasami ruchu, chodnikami i  ścieżką rowerową, a także z obwodnicami Sukowa i Daleszyc – tak po rozbudowie wyglądać ma droga wojewódzka nr 764 Kielce – Staszów, na odcinku od granic Kielc do skrzyżowania na Widełki. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował projekt, co jest niezbędne do rozpoczęcia procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.    


Z wnioskiem do Zarządu Województwa zwróciło się Biuro Projektowe WYG International z Rzeszowa, działające na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przebudowana, ponad 22 kilometrowa  droga wojewódzka nr 764 (odcinek  przebiegający przez gminę Daleszyce) ma być trasą o kategorii  drogi G (główna), o 7-metrowej szerokości jezdni z dwoma pasami ruchu, 1,5 metrowym chodnikiem i ścieżką rowerową o szerokości 2 metrów  lub - w zależności od odcinka drogi  - z cięgiem pieszo – rowerowym, a także z drogami serwisowymi. Wybudowane zostaną również obwodnice dwóch miejscowości - Sukowa i Daleszyc.

Pozytywna opinia Zarządu otwiera drogę do ubiegania się  o zezwolenie na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce- Staszów – wraz z budowa obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”.  Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Projekt rozbudowy drogi nr. 764 będzie zgłoszony do II konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu. Jeżeli projekt ŚZDW zostanie przyjęty do dofinansowania z funduszy unijnych, a umowa z PARP podpisana jesienią tego roku,  to w ciągu dwóch lat ( do jesieni 2018 roku) modernizacja całej trasy zostanie zakończona. Szacowana wartość całej inwestycji to ok. 120 mln złotych.   


Iwona Sinkiewicz–Potaczała,

Rzecznik Prasowy

Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego