Największe od czterech lat ćwiczenia strażaków w województwie świętokrzyskim

Opublikowano: wtorek, 07, czerwiec 2016 15:24

W dniach 15-16 czerwca 2016 roku, z rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na terenie powiatu kieleckiego odbędą się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „H2O 2016" – największe od czterech lat w województwie świętokrzyskim ćwiczenia straży pożarnej.

Wezmą w nich udział jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego, z województwa: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (ponad 300 strażaków - 80 samochodów pożarniczych). Ponadto w ćwiczeniach wezmą udział podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, polski Czerwony Krzyż, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zespoły zarządzania kryzysowego różnych szczebli.

Ich głównym celem będzie doskonalenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami KSRG oraz podmiotami wspierającymi działania interwencyjne tych jednostek.

Ćwiczenia, których organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach będą się odbywać na zbiornikach wodnych w: Cedzynie, Mójczy, Sukowie, Borkowie i Wojciechowie.

W związku z ćwiczeniami, na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności na terenie Kielc i powiatu kieleckiego, będzie się odbywał wzmożony ruch pojazdów pożarniczych i służb zaangażowanych do ćwiczeń.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, jakie podczas ćwiczeń mogą powstać w ruchu drogowym.

ORGANIZATORZY