Aktualności PAP Samorząd

PROGRAM „RODZINA 500+” (Wniosek + załączniki do pobrania)

500W związku z wejściem dnia 01 kwietnia 2016 roku Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje:

Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Uwaga: złożenie wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia.

Gdzie można pobrać wniosek:

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce: www.daleszyce.pl oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach: www.mgops.daleszyce.pl, lub od 14 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce – punkt obsługi klienta, w siedzibie MGOPS Daleszyce, Plac Staszica 22/2, oraz u sołtysów.

Gdzie można złożyć wniosek:

Wnioski można składać drogą elektroniczną na stronie: www.empatia.mpips.gov.pl oraz osobiście, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach, Plac Staszica 8 (wejście od strony fontanny), w dniach:
poniedziałek, czwartek w godzinach – 9.00 – 17.00
wtorek, środa i piątek w godzinach 7.30 – 15.30.
Osoby niepełnosprawne ruchowo będą obsługiwane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach, Plac Staszica 22/2, ze względu na możliwość skorzystania z windy.

Komu przysługuje świadczenie tzw. 500+:

Świadczenie 500+ przysługuje rodzinom na każde drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia lub na pierwsze, gdy, dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Pod uwagę brane będą dochody opodatkowane i nieopodatkowane np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 208,83 zł) zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu i inne wymienione w ustawie, osiągnięte za rok 2014.

Co należy załączyć do wniosku:

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Ważne: nie trzeba załączać aktów urodzenia.
W przypadku ubieganie się o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez MGOPS.
Ważne: jeżeli w 2014, 2015 i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy, pit 11 lub zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, pod numerami telefonów: 41 307 24 78, 307 24 95, wew. 25, 26.

Do pobrania: Wniosek + załączniki


Dzisiaj jest: 25 czerwca 2017 Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm

odpady2013

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
500+ Informacje, wnioski

500

 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

Gimnazjum logo

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Statystyki odwiedzin

10834476